Sdělení pro akcionáře společnosti

 
 

Správní rada Společnosti svolává na 21. června 2017 od 10:00 hodin řádnou valnou hromadu.
Valná hromada se koná v salonku v 1. patře restaurace Střelnice, Šaffova 233, Polička.

Název dokumentuOdkaz ke staženíTyp dokumentu
Pozvánka pro akcionáředokument PDF (Adobe Reader)
Výroční zpráva Správní rady o obchodním managementu a výsledcích společnosti za rok 2016dokument PDF (Adobe Reader)
Zpráva o vztazích za rok 2016dokument PDF (Adobe Reader)
Rozvaha za rok 2016dokument PDF (Adobe Reader)
Výkaz zisku a ztráty za rok 2016dokument PDF (Adobe Reader)
Rozvaha konsolidované účetní závěrky za rok 2016dokument PDF (Adobe Reader)
Výkaz zisku a ztráty konsolidované účetní závěrky za rok 2016dokument PDF (Adobe Reader)
Přehled o změnách vlastního kapitálu společnosti za rok 2016dokument PDF (Adobe Reader)