ZÁLOHA | NÁKUP LAHVÍ | OBJEDNÁVKA | REKLAMNÍ PŘEDMĚTY | SERVIS | REKLAMACE

Dodací podmínky
Ceny bez DPH platné od 1. května 2016

 
  Nahoru  ZÁLOHA - pro smluvní i příležitostné odběratele činí záloha bez DPH:
obaltypobjem/obsahKč/kus
Nerez sudKEG10 a 15 litrů3 000,-
Nerez sudKEG0,3 hl1 800,-
Nerez sudKEG0,5 hl1 900,-
PřepravkaNRW20 lahví x 0,5 l120,-
LáhevNRW0,5 l3,-

V případě poškození nebo ztráty přepravky KOMPAKT NRW bude odběrateli vyfakturována smluvní cena bez DPH ve výši zálohy.

V případě poškození nebo ztráty nerezového sudu KEG bez rozdílu velikosti bude odběrateli vyfakturována jednotná smluvní cena včetně DPH ve výši Kč 3.000,- a splacená záloha bude započtena do úhrady. Sudy KEG a přepravky KOMPAKT zůstavají i při zapůjčení majetkem Měšťanského pivovaru v Poličce, a.s., a smluvní i příležitostný odběratel při uzavření kupní smlouvy souhlasí s tím, že předá Měšťanskému pivovaru v Poličce, a.s. tyto obaly, i v případě že nemůže doložit uhrazení zálohy, a to BEZPLATNĚ.

Nahoru  NÁKUP LAHVÍ NAD SALDO:
Nákup lahví nad SALDO je možný. Cena lahví NRW činí Kč 3,- vč. DPH za kus.

Nahoru  OBJEDNÁVKA:
Pivo i limo si odběratel objednává telefonicky, ústně i písemně, v množství dle své potřeby, nejpozději do 15 hod pracovního dne předcházejícího rozvoznímu dni, nebo na tel.čísle pro objednávky, každý den v týdnu do 22 hod na nejpozději následující den.

Nahoru  REKLAMNÍ PŘEDMĚTY:
V případě smluvního odběru SUDOVÉHO PIVA jsou dodavatelem poskytovány reklamní předměty s logem dodavatele v ceně do Kč 500,-/kus jako tácky, stojánky na tácky, účtenky, popelníky, sklenice a ubrusy, plakáty, tabulky a podobně do výše 2% z uhražené ceny sudového piva vč. DPH fco pivovar bezplatně. Dodavatel vede evidenci poskytnutých předmětů a v případě překročení limitu odkáže odběratele na nákup za standardní ceny reklamních předmětů, který není omezen. U vybavení reklamními předměty při zahájení odběru sudového piva se vychází z předpokládaného odběru.

Nahoru  PIVO SERVIS:
Pravidelný servis a sanitace pivního potrubí jsou pro pro smluvní odběratele> do vzdálenosti 80 km od Poličky zdarma, ostatní naši odběratelé za peníze a po dohodě. Další adaptace dodacích a dodavatelských podmínek je možná až za předpokladu rozsáhlejšího a pravidelného odběru. Doporučujeme Vám projednat konkrétní podmínky dodávek piva předem.

Nahoru  REKLAMACE:
V případě reklamace žádáme odběratele, aby dal ihned vědět pracovníkům odbytu na tel.č. (+420) 461 725 575, 461 721 506, 461 724 588, GSM (+420) 606 725 713, FAX (+420) 461 724 601. Za oprávněnou reklamaci poskytujeme náhradu v plné výši. Reklamované pivo (sud, lahve) prosíme označit, skladovat a nakládat odděleně, u sudu uveďte jeho evidenční číslo do reklamačního protokolu nebo záznamu, který vsunete pod kryt ventilu.

Seznam našich Rychlých šípů - pracovníků zabezpečujících servis a montáž výčepních zařízení:

jménotel.číslopoznámka
Bódis Libor(+420) 728 150 235region Hradce Králové a okolí
Jonáš Zdeněk(+420) 602 460 697také region Brno a okolí
Kučera Jiří(+420) 602 460 693šéfkonzultant
Kučera Martin(+420) 602 651 166nejbližší jih Poličky a Praha s okolím
Ševčík Roman(+420) 602 187 173Polička a nejbližší okolí Poličky směrem na východ a sever
Válka Pavel(+420) 602 133 758Polička a Praha s okolím